Multi Project Organisatie – Inrichting

Organisatie vernieuwing, procesverbetering

Onze uitgangspunten

Een team met een met elkaar gedeelde visie is een potentiële krachtige eenheid om succes te creëren, zowel voor de organisatie als voor de teamleden zelf. Dit succes kan worden uitgenodigd als de leden van het team actie-gedreven zijn en als deze acties passen binnen een heldere strategie, gebaseerd op analyse en feiten.

Applicon® Project-Based Management hanteert hierbij de principes uit de Moderne SocioTechniek (MST).
Dit proces verloopt in drie stappen, te weten:

 1. Eerste bepalen wij samen met u de primaire (en de secundaire) bedrijfsprocessen.
 2. Deze bedrijfsprocessen bepalen de organisatorische structuur.
 3. De bedrijfsprocessen en de organisatorische structuur samen bepalen de communicatie structuur en de hierbij behoren informatiestromen.

Voor iedere organisatie geldt dat er 4 kernelementen zijn, die van vitaal belang zijn voor het succes.
Deze kernelementen zijn:

 1. Visie
 2. Team
 3. Strategie/ analyse
 4. Actie                     

Middels een enquête meten wij hoe uw organisatie scoort op deze vier kernelementen.
Deze scores geven u en uw medewerkers inzicht de manier manier waarop het verander-, of verbeteringsproces moet worden ingericht.
Op basis van de resultaten van deze enquête bepalen wij samen met u de inhoud van het verander- of verbeteringsproces.

Doelgroep:

 • Account Managers.
 • Product- / Systeemarchitecten.
 • Projectleiders, Project Managers.
 • Afdelingshoofden, groepsleiders.
 • Resource Managers.
 • Projectplanners.
 • Medewerkers die deeltaken op het gebied van projectmanagement vervullen.

Inlichtingen

Adri Platje
APPLICON® Project-Based Management
gsm:    +31 (0)6 5133 1897
email:  a.platje[@]applicon.nl