Requirements Analysis

Requirements Analysis (specificatie en contract)

Doel:

Doel van het Requirements Analysis Proces is een door een klant/gebruiker gevraagde service, dienst of product te analyseren en vervolgens te vertalen in een technische specificatie die deze service, dienst of product kan leveren.

Dit proces is gebaseerd op een gemeenschappelijk vision (een toekomstbeeld) van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer over de op te leveren service, dienst op product. Het resultaat van dit proces zijn meetbare systeemeisen, gezien vanuit de positie van de opdrachtnemer, zodat zo goed mogelijk wordt voldaan aan de behoefte en wensen van de opdrachtgever.

Doelgroep:

Een voltallig projectteam met daarin alle benodigde expertise.

De stappen:

 • Bepalen van de in het project benodigde expertise (samenstelling projectteam).
 • Opstellen van een Product-Project VISION (wat is er klaar als het klaar is).
 • Definitie van de Algemene User Requirments.
 • Op stellen van de Functional Breakdown Structure (FBS).
  • technologiekeuze proces.
  • make-or-buy beslissingen.
 • Opstellen van de System Breakdown Structure (SBS).
 • Opstellen van de architectuur/Toloplgie keuze.
 • Opstellen van de Top-Level Product Breakdown Structure (TLPBS).
 • Opstellen van het Top-Level Product Flow Diagram.
 • Opstellen van het Top-Level Projectnetwerk.

De voordelen:

 • éénduidig gefaseerd agile specificatieproces.
 • gefaseerd contractmanagement proces.
 • éénduidige consistente specificaties.
 • heldere gefaseerd contracten.

De resultaten:

 • Heldere eenduidige en consistente contracten.
 • Projecten komen op tijd.
 • Projecten blijven binnen budget.
 • Consistente specificaties en contracten
 • U krijgt een beheers Portfolio van Projecten (multi-projectsituatie).
 • U wordt een betrouwbare partner in projecten.
 • U geeft realistische en betrouwbare schattingen van opleverdate en kosten af aan uw klanten.
 • Uw markt ziet u als een betrouwbare partner in projecten.

Doelgroep:

 • Account Managers.
 • Product- / Systeemarchitecten.
 • Projectleiders, Project Managers.
 • Afdelingshoofden, groepsleiders.
 • Resource Managers.
 • Projectplanners.
 • Medewerkers die deeltaken op het gebied van projectmanagement vervullen.

Kenmerken van de training:

 • Direct in de praktijk toepasbaar.
 • Interactief en multidisciplinair
 • Maximale groepsgrootte: 12 personen.

Altijd in company:

Samen met de klant kiezen wij een nieuw of reeds gelopen project. Hierdoor wordt niet alleen geoefend op een voor u relevant project, maar levert de training direct concrete inpunt om uw creatieprocessen te verbeteren. Maatwerk dus.

Vooraf vindt altijd een intake plaats.

Duur:

De duur van het Requirements Analysis Proces hang af van de grootte en complexiteit van het project.
De totale doorlooptijd is tevens afhankelijk van de support die door de betreffende organisatie wordt geleverd

Uw investering:

In overleg.

Inlichtingen:

Adri Platje
APPLICON® Project-Based Management
gsm:    +31 (0)6 5133 1897
email:  a.platje[@]applicon.nl