Werkwijze: Van Waaruit wij werken

Van Waaruit wij werken

Wij baseren ons op de:

  1. International Competence Baseline (ICB) van de International Project Management Association.
  2. Project Management Body of Knowledge (PMBoK) het Project Management Institute.
  3. Systems Engineering Handbook van INCOSE.
  4. Handbook of Project-Based Management van Rodney Turner.
  5. De plantechniek RCCP uit de productie logistiek
  6. De uitgangspunten van enkele processen en componenten uit de methode PRINCE2™ en MSP™.
  7. De regels voor het ontwerpen van nieuwe organisaties en/of processen volgens de Moderne Socio Techniek (MST).

Systems Engineering (requirement management).

Het klassieke projectmanagement is gebaseerd op de projectlevenscyclus.
Teneinde aansluiting te krijgen met alle business processen hanteren wij de productlevenscyclus. Daarom hebben wij de specificatietechnieken uit Systems Engineering (Requirement Management) geïntegreerd met Project Management. Dit levert voordeel op bij het afgeven van prognoses over levertijden en schattingen van kosten.

Systems Engineering vult het klassieke projectmanagement aan.

  1. Aan de voorzijde met Requirement Management (présales en sales).
  2. Aan de achterzijde met: nazorg, service, instandhouding en de afbraak.

Productielogistiek (Hoofd Productie Plan = Portfolio van Projecten).

Projecten zijn in wezen complexe productstructuren. Uit de productielogistiek hebben wij de techniek ‘bucket-planning’ geleend. Bucket-planning is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van Rough Cut Capacity Planning (RCCP) op het niveau van het Portfolio van Projecten. Met name de RCCP is van cruciaal belang bij het beantwoorden van de vraag of het nieuwe projecten wel geaccepteerd kan worden, en zo ja wat dan een realistische schatting is van de opleverdatum, de benodigde capaciteit en de gevraagde investering.

Het klassieke standaard (single) projectmanagement kent uitsluitend de plantechniek scheduling. Rough Cut Capacity Planning (RCCP), met als plantechniek planning is binnen het klassieke projectmanagement onbekend.

Het Portfolio van Projecten kent twee verschillende planniveaus, het planniveau van het Gewenste Portfolio van Projecten en het planniveau van het Operationele Portfolio van Projecten. Door deze twee planniveaus ontstaat er een ontkoppelpunt tussen enerzijds wat gewenst is en anderzijds wat kan.

Communicatie principes.

Tegen mensen zeggen wat zij moeten doen werkt meestal averechts; het kweekt weerstand. Het 1-3-2-principe uit de psychosynthese leert dat het beter is mensen actief bij bij het vinden van een oplossing te betrekken. Wij hanteren het uitgangspunt dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een belangrijkerol spelen.

Wilt u meer informatie of een afspraak dan kunt u ons bellen of mailen.

Adri Platje
APPLICON® Project-Based Management
gsm:    +31 (0)6 5133 1897
email:   a.platje[@]applicon.nl